iamvacation dot com

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น

 

taiwan    
ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 14,555.-
ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Tigerair
วันที่ : 23-26 สิงหาคม 2561
   

 อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก , เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง + อาหารทะเล + กุ้ง

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน (IT)

 Tour Taiwan2
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 17,900.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: Tigerair (IT)
 วันที่: กันยายน - ตุลาคม 61
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน - เถาหยวน-หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทจง -ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด-เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ -GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฮัวเหลียน ทาโรโก เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 5วัน 4คืน (TG)

 67
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 42,900.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน
 สายการบิน: Thai (TG)
 วันที่: ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน

 

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 – สัมผัสลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดจงไถฉานซื่อ - ซีเหมินติง
ชมโชว์โลมา FARGLORY OCEAN PARK – อุทยายนทาโรโกะ (สวนผาหินอ่อน)

 

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฮัวเหลียน ทาโรโก เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (IT)

 Tour Taiwan2
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 14,555.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: Tigerair (IT)
 วันที่:   23 - 26 สิงหาคม 61
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน

TIGERAIR

By Tour Dee Dee The Series

ไทเป - ทะเลสาปสุริยันจันทรา - อุทยานแย่หลิว - จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ จงเรี่ยฉือ 4วัน 3คืน (IT) ราคา 13,999.-

 

 Taiwan4
 ราคาทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น : 13,999.-
 ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน: TIGER AIR (IT)
 วันที่: สิงหาคม - ตุลาคม 2561
                                                                                                                                                                                            

ทัวร์ไต้หวัน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิว ตึกไทเป 101

ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ จงเรี่ยฉือ 4วัน 3คืน (IT) ราคา 13,999.-

Tab โปรโมชั่นสุดฮิต

 
 

กรอกอีเมลล์ เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ

กรอก Email ที่นี้ เพื่อสมัครสมาชิก พร้อมรับสิทธิพิเศษ / ข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศราคาถูกได้ก่อนใครที่นี้ สนใจสมัครเลย